الو کلید 1763، کلید سازی سیار در تهران

با کلید ساز، هر قفل بسته ای باز می شود یکی از مشاغل مهم و حیاتی، کلید سازی است. اگر متخصصین کلید ساز نباشند، ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. یکی از این مشکلات عمده، عدم توانایی در باز کردن دربی است که کلید آن گم شده است! حتما…

مطالعه بیشتر

قفل و کلید سازی در عهد باستان

کتاب قفل‌ های ایران

شرحی از تاریخ قفل و کلید سازی تاریخ کلید سازی در این روزگار خیلی مورد توجه افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند مورد اهمیت جدی قرار نگرفته. این که فلسفه اختراع قفل و کلید چیست؛ تقریبا برای همه مشخص است ولی تاریخ آن و روند رو به رشد آن…

مطالعه بیشتر