شاید برای شما هم پیش آمده باشد که سوئیچ خودرو خود را گم کرده باشید و سوئیچ یدکی خودرو را هم به همراه نداشته باشید.احتمالا در این لحظات حسابی از دست فراموشکاری خود عصبانی شده و لحظاتی را مستاصل شده باشید. دیگر نگران این لحظات نباشید و می توانید به راحتی یک سوئیچ یدکی بسازید و درب خودرو خود  را باز کنید. شرایط مختلفی ممکن است بوجود بیاید که اکنون به این شرایط می پردازیم. در درجه اول اگر که کارت سوئیچ خودرو را همراه داشته باشید به راحتی می توان درب خودرو را باز کرد اما اگر که این کارت در دسترس نباشد باید توسط تکنسین های الو کلید کدگشایی انجام شود و سپس درب خودرو را باز کرد.

فرآیند کدگشایی سوئیچ خودرو کمی طولانی تر است؛ اما می توانید اطمینان داشته باشید این کار، در نهایت مشکل شما را برطرف می کند.

اگر سوئیچ خودرو خود را گم کرده اید با الوکلید (1763) تماس بگیرید

پس از باز کردن درب خودرو باید از الگوی قفل درب ماشین یا استارت سوئیچ یدکی ساخت و اگر خودرو شما دارای سیستم امنیتی باشد باید سوئیچ خودرو کد گذاری شود. سیستم امنیتی یا ایموبلایزر یک سیستم امنیتی می باشد که سوئیچ و کد آن به این سیستم تعریف می شود و این فناوری به برق ماشین اتصال دارد و اگر سوئیچی غیر از اصلی و یدکی کد دار آن روی ماشین گذاشته شود ، خودرو روشن نمی شود.

وقتی که سوئیچ خودرو را داخل استارت می گذارید چیپ داخل سوئیچ با آنتن زیر فرمان ارتباط بی سیمی برقرار می کند و کد را به ایموبلایزر اعلام می کند و در صورت درست بودن کد ، ایموبلایزر دستور روشن شدن را صادر می کند.